20.02.2020
Марина Павленко для сімейного читання
18.02.2020
Творчість Марини Павленко

 

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

НБУ для дітей  

 

 

 

 

  

 

  Освіта в Україні

 

 

Группы раннего развития детей Долоньки

 

 

Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фотоискусства

 

 

 


Книги Саші Чорного, що є у фонді бібліотеки


                

Черный Саша. Избранная проза / А. М. Гликберг. – М. : Книга, 1991. – 431 с. – (Из литературного наследия).

Черный Саша. Избранное / А. М. Гликберг. – Смоленск : Русич, 2005. – 496 с. – (Библиотека поэзии).

Черный Саша. Избранные сатиры и лирика / А. М. Гликберг ; сост., вступ. ст., прим. А. Урбан ; худож. В. Богорад, М. Магарил. – Л. : Детская литература, 1991. – 223 с. – (Библиотечная серия).

Черный Саша. Солдатские сказки / А. М. Гликберг. – М. : Прометей, 1990. – 125 с. – (Библиотека сатиры и юмора).

Избранное, 2005 Избран. сатиры Солдатские сказки

Добірки віршів Саші Чорного


Черный Саша. [Сатирическая и юмористическая поэзия] / А. М. Гликберг // Серебрянный век русской поэзии. – М. : ИМА – Кросс, 1994. – С. 469-472. Черный Саша. [Стихи] / А. М. Гликберг // «Серебрянный век» русской поэзии. – Київ : Дніпро, 1991. – С. 480-501. – (Школьная библиотека).
Чорний Саша. На славном посту. Ранним утром : [вірші] / О. М. Глікберг // Поліський дивосвіт : література рідного краю: Житомирщина : посіб.-хрестоматія в 2-х ч. Ч. 2 : Художні тексти / за ред. С. О. Пультера. – Житомир : Полісся, 2002. – С. 428-430.

Книги Саші Чорного для дітей


Черный Саша. Детский остров / А. М. Гликберг ; ил. В. Чугуевского. – М. : АСТ : Астрель : Ермак, 2003. — 190 с. – (Золотая библиотека).
Черный Саша. Дневник фокса Микки / А. М. Гликберг ; Усатый-полосатый / С. Маршак. – Пермь : Детство, 1994. – 191 с. : ил. – (100 шедевров для детей).
Черный Саша. Стихотворения и рассказы для детей / А. М. Гликберг ; худож. Ф. С. Рожанковский ; сост. М. Ефремов. – Київ : ВИЩА ШКОЛА-XXI, 2013. – 151 с. : іл. – Випущено на зам. Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. «Українська книга» 2013 р.
Черный Саша. Что кому нравится : стихи / А. М. Гликберг ; рис. Б. Диодорова. – М. : Детская литература, 1976. – 24 с.
Черный Саша. Что кому нравится : стихи для детей / А. М. Гликберг ; худож. И. Дяткина. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1989. – 47 с.
Чорний Саша. Зелені вірші / О. М. Глікберг ; пер. з рос. Н. Зарічної ; упоряд. Ю. Каденко ; худож. Я. Коломійчук. – Київ : Грані – Т, 2008. – 56 с. : іл. – (Дитяча іронічна поезія).
Чорний Саша. Щоденник Фокса Міккі / О. М. Глікберг ; з рос. пер. М. Савка ; іл. Н. Ярова. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2012. – 117 с. : іл. – (Чотири лапи).

Саша Черний_Что кому 1976 Саша Черний_Стихи и рассказы Саша Черний_Дневник Фокса Саша Черний_Детский остров

Саша Чорний_Щоденник Саша Чорний_Зелені вірші Саша Черний_Что кому 1989

Література про життя та творчість письменника


Бондаренко Є. Наш земляк Саша Чорний / Є. Бондаренко // Радянська Житомирщина. – 1980. – 17 жовт.
Быков Л. Предисловие, которое можно пропустить, а можно и прочесть / Л. Быков // Черный Саша. Что кому нравится : стихи для детей / А. М. Гликберг ; худож. И. Дяткина. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1989. – С. 5-6.
Герасімов Ю. О. Житомирські роки Саші Чорного / Ю. О. Герасімов // Поліський дивосвіт : література рідного краю: Житомирщина : посіб.-хрестоматія в 2-х ч. Ч. І : Критичний огляд / за ред. С. О. Пультера. – Житомир : Полісся, 2000. – С. 389-393. – Бібліогр.: с. 393.
Иванов А. «Жил на свете рыцарь бедный…» / А. Иванов // Черный Саша. Избранная проза / А. М. Гликберг. – М. : Книга, 1991. – С. 394-418. – (Из литературного наследия).
Костриця М. «Лицар печального сміху!» / М. Костриця // Вільне слово. – 2005. – 20-26 жовт. (№ 33). – (Край рідний).
Миленко В. Саша Черный в Житомире: адреса и открытия / В. Миленко // Литературная газета + Курьер культуры. – 2014. – 31 янв.-13 февр. (№ 2). – С. 3.
Мокрицький Г. П. Дон-Кіхот з майдану Корольова / Г. П. Мокрицький // Возрождение Житомира : газета фонда Михаила Заславского. – 2010. – 16 февр. (№ 3). – С. 7.
Мокрицький Г. П. Дон-Кіхот з… майдану Корольова : житомирські сторінки поета Саші Чорного // Мокрицький Г. П. Танго з минулим : неординарні постаті в історії Житомира : історико-краєзн. та біогр. іл. есе-дослідж. / Г. П. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2014. – С. 65-69, 366-367. – Бібліогр.: с. 367.
Про автора : [про Сашу Чорного] // Чорний Саша. Зелені вірші / О. М. Глікберг. – Київ : Грані – Т, 2008. – С. 53. – (Дитяча іронічна поезія).
Про автора : [про Сашу Чорного] // Чорний С. Щоденник фокса Міккі / О. М. Глікберг. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2012. – С. 112-114. – (Чотири лапи).
Рогозинський В. Сатири сивочолого чарівника : згадка про творчу спадщину Саші Чорного / В. Рогозинський // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 10. – С. 20-21.
Рогозинський В. Сатири сивочолого чарівника : згадка про творчу спадщину Саші Чорного / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 11. – С. 8-9.
Спиридонова Л. Слово об авторе : [про Сашу Чорного] / Л. Спиридонова // Черный Саша. Солдатские сказки / А. М. Гликберг. – М. : Прометей, 1990. – С. 3-4. – (Библиотека сатиры и юмора).
Степовий В. Пам’яті Саші Чорного : [відкриття меморіальної дошки в м. Житомирі] / В. Степовий // Житомирщина. – 2013. – 29 листоп. (№ 133). – С. 16.
Тимиряев Е. Саша Черный, или Волынский период жизни Александра Гликберга / Е. Тимиряев // Бібліотеки у збереженні культурної спадщини : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф., присвяченої 75-й річниці обл. б-ки для дітей Житомир. облради (26 вересня 2013 р., м. Житомир) / гол. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир : М. Косенко, 2013. – С. 184-190. – Бібліогр.: с. 190. – (Науковий збірник «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Вип. 48).
Урбан А. Книги печального смеха : (Саша Черный: сатиры и лирика) / А. Урбан // Черный Саша. Избранные сатиры и лирика / А. М. Гликберг. – Л. : Детская литература, 1991. – С. 5-20. – (Библиотечная серия).
Шашкина А. Саша Черный – детям : 130 лет со дня рождения / А. Шашкина // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 10. – С. 44-50.
Шестопалова І. «Не дорікай мені, що я такий» / І. Шестопалова // Житомирщина. – 1998. – 22 груд. – (Край рідний).
Шпак В. «Я отравлен темным русским ядом» : 135 років з дня народження Саші Чорного / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2015. – 10 жовт. (№ 189). – С. 8.
Штирляєва Т. В. «Мы были музыкой во льду…» : доля поетів «срібної доби» / Т. В. Штирляєва // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – № 12. – С. 26-30.

Сценарії


Кудряшева Л. А. Черно-белые рифмы : 21 марта – Всемирный день поэзии : сценарий поэтической гостиной, посвященной творчеству Андрея Белого и Саши Черного, для учащихся ст. шк. возроста / Л. А. Кудряшева // Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 12. – С. 18-23. – Бібліогр.: с. 23.
Лесковская А. А. Светлый смех Саши Черного : классный час о мастере лирического юмора для старшеклассников / А. А. Лесковская // Слушайте, звучат стихи! : о долге, личности и чувствах – сб. темат. сценариев для библиотекарей и педагогов. – М. : Либерия-Бибинформ, 2014. – (Детская читальня «Библионяня» ; Вып. 29). – С. 41-48.
Шашкина А. Всегда весело : познавательный досуг / А. Шашкина // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 10. – С. 47-50.

Вебліографія


Миленко В. Саша Черный в Житомире: адреса и открытия [Електронний ресурс] / В. Миленко // Lytera.ru : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://goo.gl/GOl9Vi. – Назва з екрана.
Сайкевич Л. Саша Чорний: зубастий сатирик із дитячим серцем [Електронний ресурс] / Л. Сайкевич // Друг читача : [веб-сайт]. – Режим доступу: http:// http://goo.gl/8ytAA1. – Назва з екрана.
Саша Черный. [Біографія письменника] [Електронний ресурс] // Великие сказочники мира : энциклопедия : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://goo.gl/wIKoZH. – Назва з екрана.
Саша Черный – стихи [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Режим доступу: htt://goo.gl/i8wyh6. – Назва з екрана.
Саша Черный. Краткая биография. Стихи для детей [Електронний ресурс] // Все для детей : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://goo.gl/4R9BDL. – Назва з екрана.
У Житомирі встановили меморіальну дошку російському поету Саші Чорному [Електронний ресурс] // УНІАН : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://goo.gl/qxiIwe. – Назва з екрана.
Шестаков А. Майстер зухвалого епотажу [Електронний ресурс] / А. Шестаков // Україна молода : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://goo.gl/4sIF6t. – Назва з екрана.

Дата доступу: 15 листоп. 2015


Створення сайтів на замовлення у всіх містах України