Етнокультурна мозаїка Житомирщини | Бібліотека
 
23.08.2017
До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України
23.08.2017
Це моя Україна
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
 
Безпечний Інтернет  


 

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

НБУ для дітей  

 

 

 

 

 

 

  

 

  Освіта в Україні

 

 

Группы раннего развития детей Долоньки

 

 

Веселые обучалки, развивающие игры, потешки и скороговорки

 

 

 
  

Городские, областные, национальные, электронные библиотеки всего мира!

 


 

Етнокультурна мозаїка Житомирщини 

Інформаційний список літератури для читачів старшого шкільного віку  

Населення України формувалось століттями під впливом численних соціальних і національних зрушень, територіальних розподілів, експансій і міграцій. Україна, що знаходилася на перехресті шляхів між Сходом і Заходом, стала батьківщиною для багатьох етносів, зокрема на Житомирщині, на її території окрім основного корінного етносу українців проживають ще  представники 85 національностей. Це передусім: білоруси, греки, євреї, німці, поляки, росіяни, словаки, чехи та ін.

Переважну більшість населення області складали українці, чисельність яких становила 1254,9 тис. осіб, або 90, 3 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, кількість українців зменшилась на 3,9 %, а їх питома вага серед жителів області зросла на 5,4 відсоткового пункта. Друге місце за чисельністю посідали росіяни, вони становили 5% загальної чисельності населення області, третє – поляки – 3,5%. 

 

В Житомирській області діють польське, єврейське, німецьке, російське культурні товариства. Одним із найяскравіших виявів національної свідомості кожного етносу є культура, побут і звичаї, народна творчість.

В даному інформаційному списку літератури йдеться про свята й будні, звичаї та  обряди, повір’я  та культуру народів, які проживають на території Житомирської області.  

Етнос. Культура. Нація  

Бало, Світлана. Житомир многонациональный /С. Бало // Возрождение Житомира. — 2 марта. – С. 2.
Боряк, Олена. Україна: етнокультурна мозаїка /О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – 326 с. : фотогр.
Вовк, Х. К. Студії з української етнографії та антропології. – К. : Мистецтво, 1995. – 336. : ілюстр.
Данилюк, Архип. Давні промисли Полісся // Шляхами України : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Львів : Світ, 2003. – С. 207-208.
Данилюк, Архип. Музей під Києвом // Шляхами України : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Львів : Світ, 2003. – XII. Етнографія живе в музеях. – С. 188.
Єршова, Л. Початкова освіта жінок у національних громадах Волині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / Л. Єршова // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 123-130. — Бібліогр.: с. 129-130.
         
Освіта в єврейських, польських, німецьких, чеських, українських громадах.
Житомирщина : історичний нарис : навч. посібник з історичного краєзнавства / А. Б. Войтенко та ін. – 2-ге вид., випр. та доп. – Житомир : Полісся, 2008. – 272 с.
Коган, Л. Г. Культурне і освітнє життя в Новограді-Волинському в 1920-ті роки / Л. Г. Коган,
В. С. Ваховський // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 279-282. — Бібліогр.: с. 282.
Костриця, М. Ю. Населення / М. Ю. Костриця // Рідний край – Житомирщина : навч. посіб. для уч. 5 кл. / М. Ю. Костриця. – К. : МАПА, 2005. – С. 98-100.
         
В статті подається характеристика населення , яке проживає на Житомирщині.    
Під одним небом : фольклор етносів України / упоряд. : Л. К. Вахніна та ін. –К., 1996. – 254 с.
         
Книга присвячена проблемам народної культури національних меншин, що проживають в Україні.
Степовий, Володимир. Свято єдиної планети : / В. Степовий // Житомирщина. — 2009. —
19 лют. — С. 7.
          В школі  № 7 пройшов дитячий фестиваль "Світ без кордонів — єдина планета", в якому взяла участь німецьке, польське, чеське, вірменське, російське, єврейське, українське національно-культурні товариства Житомирської області. Вони розповіли про історію, культуру, традиції своїх народів. 
Українська етнологія : навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – 400 с.
Українська минувшина : ілюстр. етнографічний довідник. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1994. –
256 с. : ілюстр.
Українська фольклористика : словник-довідник / уклад. М. Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.

Євреї на Житомирщині: етнокультурний розвиток   

Ваховський, В. С. Новоград- Волинський 1918-го року / В. С. Ваховський, Л. Г. Коган // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 283-288. — Бібліогр.: с. 287-288.
Голованова, Іраїда. Евреї на Волині / І. Голованова // Житомирщина. —   nbsp; 1999. – 2 берез.
Дмитренко, А. А. Формування наукової методики етнографічних досліджень на Волині /
А. А. Дмитренко // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. —  142-147. — Бібліогр.: с. 147.
Доценко, В. О. Становище єврейської громади Волині на початку ХХ ст. / В. О. Доценко // Проблеми українського державотворення : історія і сучасність / гол. ред. М. Ю. Костриця. – У 2 т. Т. 1. – Житомир, 2007. —  С. 301-306. – Бібліогр.: с. 306. 
Іващенко, О. М. Єврейські письменники на Житомирщині / О. М. Іващенко // Поліський дивосвіт : література рідного краю : Житомирщина : посіб.-хрестоматія : в 2 ч.  Ч. 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С.312-322. – Бібліогр.: с. 321-322.
Коширець, В. М. Микола Сціборський і Українська державність / В. М. Коширець // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 361-366. — Бібліогр.: с. 366.
Манько, М. П. Лев Біншток — єврейський публіцист та краєзнавець з Волині : [навчався і працював в Житомирі] / М. П. Манько // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир :  М. Косенко, 2004. — С. 343-346. — Бібліогр.:
с. 345-346.
Надольська, А. П. Економічні дослідження Житомирщини А. П. Суботіна : /
А. П. Надольська // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 167-172. — Бібліогр.: с. 172.
         
Його дослідження є цінним джерелом вивчення соціально-економічного розвитку Житомирщини в другій половині ХІХ ст., особливо становища єврейських громад.
Симчишин, О. Діяльність єврейських політичних партій в Житомирі на початку ХХ століття /
О. Симчишин // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С.72-75. — Бібліогр.: с. 75.
 

Німці на Житомирщині: історія, культура, традиції 

Боряк, Олена. Поселення німців на Житомирщині ; Німці на Півдні України ; Колонія Анета на Волині / О.  Боряк //
Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – С. 185-189.
Вітренко, В. В. Німецькі письменники та література етнічних німців Житомирщини // Поліський дивосвіт : л-ра рідного краю : Житомирщина : посіб.-хрестоматія. -У 2 ч. Ч. 1. : Критичний огляд. – Житомир, 2000. –
С. 323-345. – Бібліогр.: с. 344-345.
           
Дребот, В. І.
Німецька колонія в Коростишеві : (ХІХ — початок ХХ століття) / В. І. Дребот // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 251-255. — Бібліогр.: с. 254-255.
Кремринг, Леонард. Фасова Рудня: возникновение и основание села / Л. Кремринг // Горошківщина – перлина українського Полісся : краєзнавча хрестоматія Володарськ-Волинського р-ну. – Житомир : Волинь, Рута. – 2005. – С. 40-41.   
Лутай, М. Німці на Волині / М. Лутай // Кожному мила своя сторона : (краєзнавчі нариси
про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю / упоряд.:
Л. І. Бондарчук та ін.  – Житомир : Журфонд, 1997. — С. 83-85.
Можарівська, І. М. Німецька освіта на Волині -Житомирщині у 20-х роках ХХ століття /
І. М. Можарівська // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 311-316. — Бібліогр. : с. 315-316.
Мокрицький, Георгій.  Лютеранська кірха в Житомирі / Г. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2002. —  52 с.
         
Ця книжечка  присвячується 200річчю з часу утворення в Житомирі німецької лютеранської громади. 
Родина Волынь : сб. ст. и воспоминаний о жизни немцев на территории современ.
Житомир., Ровен. и Волын. обл. Украины / сост. Н. А. Арндт, Г. П. Мокрицкий ; [пер. с нем.
Т. А. Шибинской, С. Ю. Кондратюка]. — Визентхайд ; Житомир : Волинь, 1998. — 212 с. — (Труды Житомир. науч.-краевед. о-ва исслед. Волыни ; т. 17). — Библиогр.: с. 196-207.
         
Збірник статей і спогадів про життя німців на терені сучасних Житомирської, Рівненської та Волинської областей України. 
Суліменко, О. Г.
Волинські німці в період Столипінської аграрної реформи / О. Г. Суліменко // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 294-298. — Бібліогр.: с. 297-298.

Поляки на Житомирщині: історія та етнокультурні традиції 

Галата, Олена. Рідна мова в рідній стороні / О. Галата // Житомирщина. – 2010. – 11 берез.
Гоцалюк, Іван. Свято польської культури в Романові : [третій обл. фестиваль польської національної культури відбувся в Романові] / І. Гоцалюк // Житомирщина. — 2008. – 16 жовт . – С. 12.
Громакова, Н. Ю. Вплив Волинської шляхти на розвиток освіти на початку ХIХ ст./ Н. Ю. Громакова // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність / гол. ред. М. Ю. Костриця : у 2 т. Т.1. Житомир, 2007. – С. 265-270. — Бібліогр.:
с. 270.    
Єршов, В. О. Представники польської літератури / В. О. Єршов // Поліський дивосвіт : література рідного краю : Житомирщина : посіб.-хрестоматія : в 2 ч.Ч. 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С.299-311. – Бібліогр.: с. 311. 
Кавун, Олексій. Зберегли самобутність / О. Кавун // Житомирщина. — 2008. — 4 верес. — С. 4.
         
Про презентацію польськомовного інформаційно-аналітичного видання "Полонія Житомирщини", яке побачило світ завдяки міській громадській організації "Польське наукове товариство у Житомирі".
Кальченко, Тетяна. Житомирщина і полоністика — поняття невід’ємні : / Т. Кальченко // Місто. — 2008. — 20 листоп. — С. 5.
         
З нагоди 90-ї річниці незалежності Польщі в ЖДУ імені І. Франка відбувся "круглий стіл" на тему "Початок полонійського руху у Житомирі".   
Малин, Галина
. У їхньому серці дві батьківщини — Україна і Польща : [дев’яносту річницю незалежності Республіки Польща урочисто відзначила польська спільнота нашої області] /
Г. Малин // Житомирщина. — 2008. — 13 листоп. — С. 2.
    
Малин, Галина
. &qquot;Засяяла зоря Віфліємська" : [третій фестиваль польської колядки на Житомирщині пройшов у Коростені] / Г. Малин // Житомирщина. — 2008. — 25 груд. – С. 12.   
Малин, Галина
. "Щедрик" на кордоні : [в 15-му Міжнародному фестивалі різдвяних колядок, що проходив в польському місті Бендзіні, стали переможцями два колективи з нашої області — олевські "Фарби" та житомирський вокальний ансамбль "Голос"] / Г. Малин // Житомирщина. — 2009. — 5 лют. — С. 7.
Серебинівське весілля /запис, транскрипції та впоряд. Р. Цапун. – Рівне : Перспектива, 2004. — 144 с.
         
У книзі подано деталізований сценарій автентичного середньопольського обряду, що донедавно побутував у
с. Будичани Чуднівського району Житомиирської області.
Шамаєва, К. І. Музиканти – поляки з Волині : [Вітвицький Й. Д. Х. (1813-1866), Заремба В. (1833-1902), Заремба С., Крашевський Ю. І., Стисінський, Русинська Л. (прибл. 1818-1882), Янович А. (1830-1902), Несвадба Е. (1817-1887) чеський скрипаль, Зарембський Ю. (1854-1885)] /
К. І. Шамаєва // Шамаєва, К. І. Митці. Освіта. Час : з архівних джерел /К. І. Шамаєва. – Житомир, 2005. – С. 5-14.
 
Янушевич, Михайло. Змагалися… поети : // Житомирщина. — 2009. — 26 берез.  — С. 9.
         
Про переможців Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Валентина Грабовського. Конкурс проводився під патронатом генерального консульства Республіки Польща в Луцьку. 

Чехи на Житомирщині: традиції й сучасність 

Боряк, Олена. Чеське хмелярство на Волині / О. Боряк // Україна: етнокультурна мозаїка /
О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – С. 200.
Боряк, Олена. Євген Рихлік про історію чехів на Волині / О. Боряк // Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – С. 226.               
Ковальчук, Віктор. Первые чехи на Волыни / В. Ковальчук // Місто. – 2001. — № 8 (лютий),
9 (березень). –  С. 7.
Кондратюк, Р. Ю. Чеська культура на Волині / Р. Ю. Кондратюк, Л. С. Шевцова //  Поліський дивосвіт : література рідного краю : Житомирщина : посіб.-хрестоматія : в 2 ч. Ч. 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С. 346-347. – Бібліогр.: с. 347. 
Кондратюк, Ю. С. До питання про міграційні процеси в північно-східній Волині у другій половині ХІХ ст. / Ю. С. Кондратюк // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь".
Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 270-274. — Бібліогр.:
с. 274.
                        
         
Історія переселення на територію Народицького району чехів.
Костриця, Микола. «Чехи на Волині: історія і сучасність» / М. Костриця // Орієнтир 6+1. – 2001. – 8 листоп.
Лутай, Майя. З роду хмелярів і музикантів: чехи – переселенці на Волині в минулому столітті / М. Лупай // Рад. Житомирщина. – 1995. – 16 груд.
Лутай, Майя. Земля, що стала матір’ю : чехи на Волині в ХХ столітті / М. Лутай // Рад. Житомирщина. – 1996. – 1 лют.
Нестеренко, В. А. Чехи Волині у 1919 р. / В. А. Нестеренко // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність / гол. ред. М. Ю. Костриця :  у 2 т. Т. 1. —  Житомир :
В. Косенко, 2007. – С. 284-288. – Бібліогр. : с. 288.
 nbsp;

Українські народні звичаї, культура, традиції Полісся 

Бондарчук, Інна. Рідна земля – Батьківщина духу, джерело здоров’я / І. Бондарчук // Кожному мила своя сторона : (краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю / упоряд.:
Л. І. Бондарчук та ін.  – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 165-170.
                        
         
Краєзнавчій нарис про обряди і звичаї населення краю.
Васянович, Олександр. Дружко коровай несе, намнєткою тресе : (жіночий одяг шляхти околишньої села Мелені) / О. Васянович // Берегиня. – 2004. — № 1. – С. 67-75. – Бібліогр.: с. 75.                    
         
Жіночий одяг шляхти околишньої села Мелені що знаходиться на Житомирщині.                                
Глушко, Михайло
. Взявся за гуж, то не кажи: не дуж /
М. Глушко // Берегиня. – 1994. — № 2-3. – С. 80-92.
        
Про традиційний пересувний транспорт на Поліссі.            
Гудченко, Зоя. Історико-етнографічні нотатки про с. Краснобірку на Житомирщині /
З. Гудченко // Берегиня. – 1998. — № 1-2. — С. 55-60.
            
Захарчук, Петро. Одяг українця / П. Захарчук, О. Пилипчук // Кожному мила своя сторона : краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю. Ч.2. / упоряд.: Л. І. Бондарчук та ін.  – К. : Аверс, 1998. – С. 233-236.                                         
Костриця, М. Ю. Традиції, побут, звичаї своєї місцевості / М. Ю. Костриця // Рідний край : навч. посібник для вчителів і учнів Житомирщини. – 2-ге вид., випр. й доп. / М. Ю. Костриця. – Житомир : СМП «Житомир-РІКО-ПРЕС-РЕКЛАМА, 1996. – С. 156-162.               
Костриця, М. Ю
. Традиційна культура / М. Ю. Костриця // Рідний край – Житомирщина : навч. посібник для уч. 5 кл. / М. Ю. Костриця. – К. : МАПА, 2005. – С. 102-106.         
Марцинюк, Микола. Вишивальні узори Житомирського Полісся. Вип 1. / М. Марцинюк. – Житомир, 2009. – 21 ст. : фотоілюстр.
         
Збірник розрахований на тих, хто цікавиться народною вишивкою.      
Народні звичаї Полісся : [народний календар]. – Житомир, 1994. – 63 с. – (Спец. вип. «Відлуння»).
         
В народний календар ввійшли етнографічні матеріали зібрані в селах Житомирського Полісся.            
Охріменко, Нелі. Ті кольори в моїх очах… / Н. Охріменко // Кожному мила своя сторона : (краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю) / упоряд.: Л. І. Бондарчук та ін.  – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 77-82.
                       
         
Стаття присвячена українському рушнику.            
Скуратівський, Василь. Вінець / В. Скуратівський. – К. : УСГА, 1994. – 240 с.                         
         
У запропоновану книгу увійшли описи народних свят, забав, обрядових дійств та ін.
            
Скуратівський, Василь. Дідух : свята українського народу / В. Скуратівський. – К. : Освіта, 1995. – 272 с.            
Українська минувшина : ілюстр. етнограф. довід. /гол. ред. С. Головко. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1994. – 255 с.
                        
         
Ця книжка – своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців.
   

                  Укладач:  І. О. Меднова, гол. бібліограф.