Етнокультурна мозаїка Житомирщини | Бібліотека
 
27.04.2020
Сім ідей
26.04.2020
Про Чорнобильську трагедію в літературній кав’ярні «Пожива для розуму»

 

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

НБУ для дітей  

 

 

 

 

  

 

  Освіта в Україні

 

 

Группы раннего развития детей Долоньки

 

 

Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фотоискусства

 

 

 


Етнокультурна мозаїка Житомирщини 

Інформаційний список літератури для читачів старшого шкільного віку  

Населення України формувалось століттями під впливом численних соціальних і національних зрушень, територіальних розподілів, експансій і міграцій. Україна, що знаходилася на перехресті шляхів між Сходом і Заходом, стала батьківщиною для багатьох етносів, зокрема на Житомирщині, на її території окрім основного корінного етносу українців проживають ще  представники 85 національностей. Це передусім: білоруси, греки, євреї, німці, поляки, росіяни, словаки, чехи та ін.

Переважну більшість населення області складали українці, чисельність яких становила 1254,9 тис. осіб, або 90, 3 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, кількість українців зменшилась на 3,9 %, а їх питома вага серед жителів області зросла на 5,4 відсоткового пункта. Друге місце за чисельністю посідали росіяни, вони становили 5% загальної чисельності населення області, третє – поляки – 3,5%. 

 

В Житомирській області діють польське, єврейське, німецьке, російське культурні товариства. Одним із найяскравіших виявів національної свідомості кожного етносу є культура, побут і звичаї, народна творчість.

В даному інформаційному списку літератури йдеться про свята й будні, звичаї та  обряди, повір’я  та культуру народів, які проживають на території Житомирської області.  

Етнос. Культура. Нація  

Бало, Світлана. Житомир многонациональный /С. Бало // Возрождение Житомира. — 2 марта. – С. 2.
Боряк, Олена. Україна: етнокультурна мозаїка /О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – 326 с. : фотогр.
Вовк, Х. К. Студії з української етнографії та антропології. – К. : Мистецтво, 1995. – 336. : ілюстр.
Данилюк, Архип. Давні промисли Полісся // Шляхами України : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Львів : Світ, 2003. – С. 207-208.
Данилюк, Архип. Музей під Києвом // Шляхами України : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Львів : Світ, 2003. – XII. Етнографія живе в музеях. – С. 188.
Єршова, Л. Початкова освіта жінок у національних громадах Волині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / Л. Єршова // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 123-130. — Бібліогр.: с. 129-130.
         
Освіта в єврейських, польських, німецьких, чеських, українських громадах.
Житомирщина : історичний нарис : навч. посібник з історичного краєзнавства / А. Б. Войтенко та ін. – 2-ге вид., випр. та доп. – Житомир : Полісся, 2008. – 272 с.
Коган, Л. Г. Культурне і освітнє життя в Новограді-Волинському в 1920-ті роки / Л. Г. Коган,
В. С. Ваховський // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 279-282. — Бібліогр.: с. 282.
Костриця, М. Ю. Населення / М. Ю. Костриця // Рідний край – Житомирщина : навч. посіб. для уч. 5 кл. / М. Ю. Костриця. – К. : МАПА, 2005. – С. 98-100.
         
В статті подається характеристика населення , яке проживає на Житомирщині.    
Під одним небом : фольклор етносів України / упоряд. : Л. К. Вахніна та ін. –К., 1996. – 254 с.
         
Книга присвячена проблемам народної культури національних меншин, що проживають в Україні.
Степовий, Володимир. Свято єдиної планети : / В. Степовий // Житомирщина. — 2009. —
19 лют. — С. 7.
          В школі  № 7 пройшов дитячий фестиваль "Світ без кордонів — єдина планета", в якому взяла участь німецьке, польське, чеське, вірменське, російське, єврейське, українське національно-культурні товариства Житомирської області. Вони розповіли про історію, культуру, традиції своїх народів. 
Українська етнологія : навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. – К. : Либідь, 2007. – 400 с.
Українська минувшина : ілюстр. етнографічний довідник. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1994. –
256 с. : ілюстр.
Українська фольклористика : словник-довідник / уклад. М. Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.

Євреї на Житомирщині: етнокультурний розвиток   

Ваховський, В. С. Новоград- Волинський 1918-го року / В. С. Ваховський, Л. Г. Коган // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 283-288. — Бібліогр.: с. 287-288.
Голованова, Іраїда. Евреї на Волині / І. Голованова // Житомирщина. —   nbsp; 1999. – 2 берез.
Дмитренко, А. А. Формування наукової методики етнографічних досліджень на Волині /
А. А. Дмитренко // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. —  142-147. — Бібліогр.: с. 147.
Доценко, В. О. Становище єврейської громади Волині на початку ХХ ст. / В. О. Доценко // Проблеми українського державотворення : історія і сучасність / гол. ред. М. Ю. Костриця. – У 2 т. Т. 1. – Житомир, 2007. —  С. 301-306. – Бібліогр.: с. 306. 
Іващенко, О. М. Єврейські письменники на Житомирщині / О. М. Іващенко // Поліський дивосвіт : література рідного краю : Житомирщина : посіб.-хрестоматія : в 2 ч.  Ч. 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С.312-322. – Бібліогр.: с. 321-322.
Коширець, В. М. Микола Сціборський і Українська державність / В. М. Коширець // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 361-366. — Бібліогр.: с. 366.
Манько, М. П. Лев Біншток — єврейський публіцист та краєзнавець з Волині : [навчався і працював в Житомирі] / М. П. Манько // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир :  М. Косенко, 2004. — С. 343-346. — Бібліогр.:
с. 345-346.
Надольська, А. П. Економічні дослідження Житомирщини А. П. Суботіна : /
А. П. Надольська // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 167-172. — Бібліогр.: с. 172.
         
Його дослідження є цінним джерелом вивчення соціально-економічного розвитку Житомирщини в другій половині ХІХ ст., особливо становища єврейських громад.
Симчишин, О. Діяльність єврейських політичних партій в Житомирі на початку ХХ століття /
О. Симчишин // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С.72-75. — Бібліогр.: с. 75.
 

Німці на Житомирщині: історія, культура, традиції 

Боряк, Олена. Поселення німців на Житомирщині ; Німці на Півдні України ; Колонія Анета на Волині / О.  Боряк //
Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – С. 185-189.
Вітренко, В. В. Німецькі письменники та література етнічних німців Житомирщини // Поліський дивосвіт : л-ра рідного краю : Житомирщина : посіб.-хрестоматія. -У 2 ч. Ч. 1. : Критичний огляд. – Житомир, 2000. –
С. 323-345. – Бібліогр.: с. 344-345.
           
Дребот, В. І.
Німецька колонія в Коростишеві : (ХІХ — початок ХХ століття) / В. І. Дребот // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 251-255. — Бібліогр.: с. 254-255.
Кремринг, Леонард. Фасова Рудня: возникновение и основание села / Л. Кремринг // Горошківщина – перлина українського Полісся : краєзнавча хрестоматія Володарськ-Волинського р-ну. – Житомир : Волинь, Рута. – 2005. – С. 40-41.   
Лутай, М. Німці на Волині / М. Лутай // Кожному мила своя сторона : (краєзнавчі нариси
про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю / упоряд.:
Л. І. Бондарчук та ін.  – Житомир : Журфонд, 1997. — С. 83-85.
Можарівська, І. М. Німецька освіта на Волині -Житомирщині у 20-х роках ХХ століття /
І. М. Можарівська // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред.
М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 311-316. — Бібліогр. : с. 315-316.
Мокрицький, Георгій.  Лютеранська кірха в Житомирі / Г. Мокрицький. – Житомир : Волинь, 2002. —  52 с.
         
Ця книжечка  присвячується 200річчю з часу утворення в Житомирі німецької лютеранської громади. 
Родина Волынь : сб. ст. и воспоминаний о жизни немцев на территории современ.
Житомир., Ровен. и Волын. обл. Украины / сост. Н. А. Арндт, Г. П. Мокрицкий ; [пер. с нем.
Т. А. Шибинской, С. Ю. Кондратюка]. — Визентхайд ; Житомир : Волинь, 1998. — 212 с. — (Труды Житомир. науч.-краевед. о-ва исслед. Волыни ; т. 17). — Библиогр.: с. 196-207.
         
Збірник статей і спогадів про життя німців на терені сучасних Житомирської, Рівненської та Волинської областей України. 
Суліменко, О. Г.
Волинські німці в період Столипінської аграрної реформи / О. Г. Суліменко // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь". Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 294-298. — Бібліогр.: с. 297-298.

Поляки на Житомирщині: історія та етнокультурні традиції 

Галата, Олена. Рідна мова в рідній стороні / О. Галата // Житомирщина. – 2010. – 11 берез.
Гоцалюк, Іван. Свято польської культури в Романові : [третій обл. фестиваль польської національної культури відбувся в Романові] / І. Гоцалюк // Житомирщина. — 2008. – 16 жовт . – С. 12.
Громакова, Н. Ю. Вплив Волинської шляхти на розвиток освіти на початку ХIХ ст./ Н. Ю. Громакова // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність / гол. ред. М. Ю. Костриця : у 2 т. Т.1. Житомир, 2007. – С. 265-270. — Бібліогр.:
с. 270.    
Єршов, В. О. Представники польської літератури / В. О. Єршов // Поліський дивосвіт : література рідного краю : Житомирщина : посіб.-хрестоматія : в 2 ч.Ч. 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С.299-311. – Бібліогр.: с. 311. 
Кавун, Олексій. Зберегли самобутність / О. Кавун // Житомирщина. — 2008. — 4 верес. — С. 4.
         
Про презентацію польськомовного інформаційно-аналітичного видання "Полонія Житомирщини", яке побачило світ завдяки міській громадській організації "Польське наукове товариство у Житомирі".
Кальченко, Тетяна. Житомирщина і полоністика — поняття невід’ємні : / Т. Кальченко // Місто. — 2008. — 20 листоп. — С. 5.
         
З нагоди 90-ї річниці незалежності Польщі в ЖДУ імені І. Франка відбувся "круглий стіл" на тему "Початок полонійського руху у Житомирі".   
Малин, Галина
. У їхньому серці дві батьківщини — Україна і Польща : [дев’яносту річницю незалежності Республіки Польща урочисто відзначила польська спільнота нашої області] /
Г. Малин // Житомирщина. — 2008. — 13 листоп. — С. 2.
    
Малин, Галина
. &qquot;Засяяла зоря Віфліємська" : [третій фестиваль польської колядки на Житомирщині пройшов у Коростені] / Г. Малин // Житомирщина. — 2008. — 25 груд. – С. 12.   
Малин, Галина
. "Щедрик" на кордоні : [в 15-му Міжнародному фестивалі різдвяних колядок, що проходив в польському місті Бендзіні, стали переможцями два колективи з нашої області — олевські "Фарби" та житомирський вокальний ансамбль "Голос"] / Г. Малин // Житомирщина. — 2009. — 5 лют. — С. 7.
Серебинівське весілля /запис, транскрипції та впоряд. Р. Цапун. – Рівне : Перспектива, 2004. — 144 с.
         
У книзі подано деталізований сценарій автентичного середньопольського обряду, що донедавно побутував у
с. Будичани Чуднівського району Житомиирської області.
Шамаєва, К. І. Музиканти – поляки з Волині : [Вітвицький Й. Д. Х. (1813-1866), Заремба В. (1833-1902), Заремба С., Крашевський Ю. І., Стисінський, Русинська Л. (прибл. 1818-1882), Янович А. (1830-1902), Несвадба Е. (1817-1887) чеський скрипаль, Зарембський Ю. (1854-1885)] /
К. І. Шамаєва // Шамаєва, К. І. Митці. Освіта. Час : з архівних джерел /К. І. Шамаєва. – Житомир, 2005. – С. 5-14.
 
Янушевич, Михайло. Змагалися… поети : // Житомирщина. — 2009. — 26 берез.  — С. 9.
         
Про переможців Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Валентина Грабовського. Конкурс проводився під патронатом генерального консульства Республіки Польща в Луцьку. 

Чехи на Житомирщині: традиції й сучасність 

Боряк, Олена. Чеське хмелярство на Волині / О. Боряк // Україна: етнокультурна мозаїка /
О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – С. 200.
Боряк, Олена. Євген Рихлік про історію чехів на Волині / О. Боряк // Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – С. 226.               
Ковальчук, Віктор. Первые чехи на Волыни / В. Ковальчук // Місто. – 2001. — № 8 (лютий),
9 (березень). –  С. 7.
Кондратюк, Р. Ю. Чеська культура на Волині / Р. Ю. Кондратюк, Л. С. Шевцова //  Поліський дивосвіт : література рідного краю : Житомирщина : посіб.-хрестоматія : в 2 ч. Ч. 1. Критичний огляд. – Житомир, 2000. – С. 346-347. – Бібліогр.: с. 347. 
Кондратюк, Ю. С. До питання про міграційні процеси в північно-східній Волині у другій половині ХІХ ст. / Ю. С. Кондратюк // Житомиру — 1120 (884-2004) : наук. зб. "Велика Волинь".
Т. 31. / голов. ред. М. Ю. Костриця. — Житомир : М. Косенко, 2004. — С. 270-274. — Бібліогр.:
с. 274.
                        
         
Історія переселення на територію Народицького району чехів.
Костриця, Микола. «Чехи на Волині: історія і сучасність» / М. Костриця // Орієнтир 6+1. – 2001. – 8 листоп.
Лутай, Майя. З роду хмелярів і музикантів: чехи – переселенці на Волині в минулому столітті / М. Лупай // Рад. Житомирщина. – 1995. – 16 груд.
Лутай, Майя. Земля, що стала матір’ю : чехи на Волині в ХХ столітті / М. Лутай // Рад. Житомирщина. – 1996. – 1 лют.
Нестеренко, В. А. Чехи Волині у 1919 р. / В. А. Нестеренко // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність / гол. ред. М. Ю. Костриця :  у 2 т. Т. 1. —  Житомир :
В. Косенко, 2007. – С. 284-288. – Бібліогр. : с. 288.
 nbsp;

Українські народні звичаї, культура, традиції Полісся 

Бондарчук, Інна. Рідна земля – Батьківщина духу, джерело здоров’я / І. Бондарчук // Кожному мила своя сторона : (краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю / упоряд.:
Л. І. Бондарчук та ін.  – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 165-170.
                        
         
Краєзнавчій нарис про обряди і звичаї населення краю.
Васянович, Олександр. Дружко коровай несе, намнєткою тресе : (жіночий одяг шляхти околишньої села Мелені) / О. Васянович // Берегиня. – 2004. — № 1. – С. 67-75. – Бібліогр.: с. 75.                    
         
Жіночий одяг шляхти околишньої села Мелені що знаходиться на Житомирщині.                                
Глушко, Михайло
. Взявся за гуж, то не кажи: не дуж /
М. Глушко // Берегиня. – 1994. — № 2-3. – С. 80-92.
        
Про традиційний пересувний транспорт на Поліссі.            
Гудченко, Зоя. Історико-етнографічні нотатки про с. Краснобірку на Житомирщині /
З. Гудченко // Берегиня. – 1998. — № 1-2. — С. 55-60.
            
Захарчук, Петро. Одяг українця / П. Захарчук, О. Пилипчук // Кожному мила своя сторона : краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю. Ч.2. / упоряд.: Л. І. Бондарчук та ін.  – К. : Аверс, 1998. – С. 233-236.                                         
Костриця, М. Ю. Традиції, побут, звичаї своєї місцевості / М. Ю. Костриця // Рідний край : навч. посібник для вчителів і учнів Житомирщини. – 2-ге вид., випр. й доп. / М. Ю. Костриця. – Житомир : СМП «Житомир-РІКО-ПРЕС-РЕКЛАМА, 1996. – С. 156-162.               
Костриця, М. Ю
. Традиційна культура / М. Ю. Костриця // Рідний край – Житомирщина : навч. посібник для уч. 5 кл. / М. Ю. Костриця. – К. : МАПА, 2005. – С. 102-106.         
Марцинюк, Микола. Вишивальні узори Житомирського Полісся. Вип 1. / М. Марцинюк. – Житомир, 2009. – 21 ст. : фотоілюстр.
         
Збірник розрахований на тих, хто цікавиться народною вишивкою.      
Народні звичаї Полісся : [народний календар]. – Житомир, 1994. – 63 с. – (Спец. вип. «Відлуння»).
         
В народний календар ввійшли етнографічні матеріали зібрані в селах Житомирського Полісся.            
Охріменко, Нелі. Ті кольори в моїх очах… / Н. Охріменко // Кожному мила своя сторона : (краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю) / упоряд.: Л. І. Бондарчук та ін.  – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 77-82.
                       
         
Стаття присвячена українському рушнику.            
Скуратівський, Василь. Вінець / В. Скуратівський. – К. : УСГА, 1994. – 240 с.                         
         
У запропоновану книгу увійшли описи народних свят, забав, обрядових дійств та ін.
            
Скуратівський, Василь. Дідух : свята українського народу / В. Скуратівський. – К. : Освіта, 1995. – 272 с.            
Українська минувшина : ілюстр. етнограф. довід. /гол. ред. С. Головко. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 1994. – 255 с.
                        
         
Ця книжка – своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців.
   

                  Укладач:  І. О. Меднова, гол. бібліограф.