18.02.2020
Творчість Марини Павленко
13.02.2020
Екскурсії до бібліотеки

 

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

НБУ для дітей  

 

 

 

 

  

 

  Освіта в Україні

 

 

Группы раннего развития детей Долоньки

 

 

Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фотоискусства

 

 

 


Фізична культура – основа здорового способу життя дитини 

Інформаційний список літератури на допомогу організаторам дитячого читання

Вихователі та педагоги розуміють, як важливо дитині займатися фізкультурою і спортом, як добре гартувати дитячий організм, робити зарядку, більше рухатися. Оптимальний руховий режим – найважливіша умова здорового способу життя. Його основу становлять систематичні заняття фізичними вправами й спортом, що ефективно вирішують завдання зміцнення здоров’я і розвитку фізичних якостей підростаючого покоління, збереження здоров’я і розвиток  рухових навичок.

При цьому фізична культура і спорт виступають як найважливіщий засіб фізичного виховання. Якщо в родині батьки розуміють значення фізкультури й спорту для здорової дитини, то вони із самого раннього дитинства формують у дитини культуру фізичних занять. Останнім часом радіо й телебачення , засоби масової інформації активно піднімають питання про те, що рухова активність дітей стала дуже низькою, спорт і фізична культура перестали бути значущими для молодого покоління. Такий стан речей загрожує психічному й фізичному здоров’ю дитини.

Матеріали, які подаються в даному списку, висвітлюють тему вдосконалення системи фізичного виховання дітей  у навчальних закладах і розвиток дитячо-юнацького спорту в Україні. В цьому списку вміщенні розробки занять, сценарії ігор, конкурсів та розваг. Інформаційний список літератури  розрахований на організаторів дитячого читання.


Теорія і методика фізичного виховання школярів та дошкільників  

Україна. Президент.  Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні : Указ Президента України, 23 черв. 2009 р. // Урядовий кур’єр. — 2009. — 27 черв. — С. 12.

Книги:
Баранов, В. М. В мире оздоровительной физкультуры / В. М. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Здоровья, 1991. – 135 с.
Блудова, Лілія. Як виховати здорову дитину / Л. Блудова. – К.: Вид. дім «Шкільного світу», 2006. – 119 с. – (Б-ка «Шкільного світу»). — Бібліогр.: с. 119.
Герцик, М. С. Вступ до спеціальностей галузі "фізичне виховання і спорт" : підручник / М. С. Герцик, О. М. Вацеба. — Х. : ОВС, 2005. — 239 с. — Бібліогр.: с. 140-143.
Дереклеева, Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья : 1-5 кл. / Н. И. Дереклеева. – М.: ВАКО, 2004. – 152 с. — (Мастерская учителя).
Лушик, І. В. Зростай здоровою, дитино! : попул. енцикл. для батьків / І. В. Лущик. – Х.: Основа; Тріада+, 2008. – 203. – (Для турботливих батьків).
          Видання у доступній і цікавій формі розкриває таємниці фізичного виховання здорової дитини.           Численні поради й рекомендації охоплюють усі аспекти теми.
Макарова, О. С. Игры, спорт, диалог в физической культуре начальной школы : спортивно-игровые проекты  для первого класса : пособие для учителя / О. С. Макарова. – М.: Школьная Пресса, 2002. – 111 с.
          Автор посібника пропонує систему фізичної підготовки в першому класі. Наводиться план уроку, що включає не тільки ігри і вправи, але й бесіди з дітьми. Книга містить також сценарії веселих змагань і спортивних свят.
Поніманська, Т. І. Фізичне виховання дітей дошкільного віку / Т. І. Поніманська // Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посібник. – К.: Академвидав, 2006. – С. 160-171.
Физическая культура и спорт : учеб. пособие / [сост. И. И. Александров и др.]. —  СПб. : НИИ Химии СПбГУ, 2004. — 255 с.
Фізичне виховання : теоретичний розділ з фізичного виховання для студентів першого курсу. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
Фізкультура від 4 до 9: Педагогіка спільного успіху / упоряд. А. Русаков. – К.: Вид. дім «Шкільного світу», 2006. – 111 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
          В книжці представлені методи проведення занять з фізичної культури, які спираються на дитячу ініціативу й варіативність поведінки та дають змогу кожній дитині почуватися спритною, сильною, витривалою.
Філь, С. М. Історія фізичної культури : навч. посібник / С. М. Філь та інш. ; за ред. С. М. Філя. – Харків : ОВС, 2003. – 158 с.
Шиян, Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 1. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан,2007. – 272 с.
Шиян, Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. Ч. 2 / Б. М. Шиян. — Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2007. — 247 с. 

На допомогу вихователю

Статті:
Абдулаева, Е. Сенсорно-двигательные игры для детей раннего и младшего дошкольного возраста : научный поиск / Е. Абдулаева // Дошкольное воспитание. – 2010. — № 8. – С. 101-100. – Бібліогр.: с. 100.
Барбар, С. М. Морські картинки : сюжетне заняття для дітей шостого року життя за системою ігрового стретчингу / С. М. Барбар // Розкажіть онуку. — 2010. — № 6 (червень). — С. 97-99.
Гаращенко, Лариса. Методики загартування в умовах дитсадка / Л. Гаращенко // Дошкільне виховання. — 2010. — № 3. — С. 16-20.
Германченко, Оксана.  У здоровому тілі — здоровий дух! : заняття з плавання / Германченко, Оксана // Дошкільне виховання. — 2010. — № 2. — С. 18.
Граченко, Людмила. Нетрадиційне фізкультурне обладнання : [облаштування спортивного залу] / Граченко, Людмила // Дошкільне виховання. — 2010. — № 7. — С. 23-25.
Зимой на воздухе : в помощь воспитателю // Позакласний час. – 2006.- № 23-24. – С. 115-118.
Куланин, Б.  Дошкольники и спортитвные игры : особенности методики обучения : наука — практике / Б. Куланин // Дошкольное воспитание. — 2010. — № 6. — С. 60-62. — Бібліогр.: с. 62.
Миленко, В. "Нарисуй физкультурное занятие" : роль мотивации на занятияхфизической культуры : [обсуждение на пед. совете в детском саду] : здоровье и физическая культура / В. Миленко, Е. Попова // Дошкольное воспитание. — 2010. — № 1 . — С. 38-43.
Обиденна, Віра. Комплексний підхід до оздоровлення : здоров’я / Обиденна, Віра, Проненко, Алла // Дошкільне виховання. — 2010. — № 2. — С. 15-17.
          Програма  оздоровчого виховання дошкільників
Починок, Людмила.  Фізкультура з козацькими забавами та туристичними елементами / Починок, Людмила // Дошкільне виховання. — 2010. — № 8. — С. 26-28.
Родіна, Вікторія. У здоровому тілі — здоровий дух! : заняття з фізкультури / Родіна, Вікторія
// Дошкільне виховання. — 2010. — № 2. — С. 18.
Сокирба, Людмила. Імітаційні рухавки : для дітей раннього віку / Л. Сокирба // Дошкільне виховання. — 2010. — № 1. — С. 28. 

На допомогу вчителю

Статті:
Андреєва, О. Л. Веселі старти : спортивна розвага разом з батьками / О. Л. Андреєва
// Розкажіть онуку. — 2010. — № 8 (серпень). — С. 155-156.
Євтушевська, Наталія. Формування почуттів та морально-вольових якостей у спортсменів / Н. Євтушевська  // Рідна школа. — 2010. — № 3. — С. 67-69. — Бібліогр.: с. 69 .
Збірка конспектів, уроків та занять : [добірка статей] // Все для вчителя. — 2008. –№ 11. — С. 66-120.Здоров’я і спорт // Разом проти СНІДУ. — 2010. — № 5-6. — С. 3.
Зі спортом по життю : матеріали до бесід з учнями : [добірка статей] // Позакласний час. — 2010. — № 6. — С. 119-132.
Канівець, Віра. Улюблений фізінструктор : здоров’я / В. Канівець // Дошкільне виховання. — 2010. — № 2. — С. 12-13.
         
Комплекс занять із фізичної культури.
Примак, О. М. У гості до Золотої Рибки : сюжетне заняття з плавання / О. М. Примак // Розкажіть онуку. — 2010. — № 6 (червень). — С. 100-102.
Скугарєв, Володимир. Спортивна година в групі подовженого дня / В. Скугарєв // Початкова школа. — 2010. — № 6. — С. 55-56.
         
Проведення спортивної години на відкритому повітрі та в класіі.
Томан, Іржі. Розвиток фізичних можливостей учнів : [на допомогу класному керівникові] / І.Томан // Позакласний час. — 2008. — № 12. — С. 55-59.
Христосенко, Олена. "Здоров’я дітей — багатство нації" : (програма виховної роботи з учнями 1-4 класів) / Христосенко, Олена, Антоненко, Оксана // Початкова школа. — 2010. — № 8. — С. 51-53. — Продовж. Початок № 6, 2010.


 Спортивне орієнтування 

Хмельницкий, Богдан Н. Энциклопедия заблуждений : Спорт / Хмельницкий, Богдан Н. ; Ил. Э.Гринько. — М. ; Донецк : ЭКСМО : СКИФ, 2004. — 400 с. : ілюстр.
Я пізнаю світ : дит. енцикл. : спорт / авт. В.Малов ; худож. А. Румянцев, Ю. Станішевський. — К. : Школа, 2002. — 399 с. : іл.
Хоккей : для мальчиков / [авт.-сост. Г. П. Михалкин ; рис. С. Васильева]. — М. : Астрель : АСТ, 2000. — 154 с. : ил. — (Для мальчиков).  

Статті:
Голокоз, Оксана. Спортивне орієнтування : програма гуртка /  О. Голокоз// Позашкілля (Шкільний світ). — 2009. — № 6. — Вкладка. — С. 1-38. — Бібліогр.: с. 38.
Кочин, Дмитро. Літо, море, сонце… м’яч : спорт : [про пляжний футбол — біч сокер] / Д. Кочин // Однокласник. — 2010. — № 7-8. — С. 60-62.
Лыжи : когда окончились уроки // Позакласний час. – 2006.- № 23-24. – С. 119-127.
Розповіді про спорт : [добірка матеріалів про спорт] // Позакласний час. — 2009. — № 13-14. -С. 81-89. 
Розповіді про спорт: Легка атлетика : фізичне виховання учнів // Позакласний час. – 2006. -№ 15-16. –ndash; С. 87-89.
Что такое скейтбординг и откуда он взялся? // Позакласний час. — 2008. — № 4. — С. 77. 
Євтушевська, Наталія. Формування почуттів та морально-вольових якостей у спортсменів / Н. Євтушевська  // Рідна школа. — 2010. — № 3. — С. 67-69. — Бібліогр.: с. 69 .
Зі спортом по життю : матеріали до бесід з учнями : [добірка статей] // Позакласний час. — 2010. — № 6. — С. 119-132.

Сценарії:
Володченко, В. Ю. Выходи играть во двор / В. Ю. Володченко, В. Б. Юмашев. – 2-е изд.  доп. – М. : Мол. Гвардия, 1989. – 139 с. : илюстр. – (Если хочешь быть здоров). 

На допомогу вихователю

Статті:
До Веселки в гості : спортивна розвага для дітлахів та їхніх батьків // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2010. — № 1 (січень). — С. 42-45.
Кондратюк, О. З. Тато, мама і я — спортивна сім’я : сценарій свята для дошкільного віку  / О. З. Кондратюк // Розкажіть онуку. — 2010. — № 1 (січень). — С. 124.
Мигалюк, Володимир. Цікава фізкультура : сила, спитність, витривалість : [сценарій спортивного свята для дітей 4-6 років] / В. Мигалюк // Дошкільне виховання. — 2008. — № 2. — С. 22-23.
Пастушок, Г. А. Ласкаве сонечко : заняття для дітей середньої групи / Г. А. Пастушок // Розкажіть онуку. — 2010. — № 2 (лютий). — С. 153-155.
Руденко, Лідія. З фізкультурою дружимо : розвага для старших дошкільнят / Л. Руденко // Дошкільне виховання. — 2008. — № 5. — С. 24-26.
Сидоренко, Марина. Малі Олімпійські ігри : спортивна розвага для старших дошкільнят / М. Сидоренко // Дошкільне виховання. — 2010. — № 4. — С. 24-25.
Сидоренко, Наталя. Як козенята з Вовком подружились : [сюжетне фізкультурне заняття] / Сидоренко, Наталя, Ігнатенко, Світлана, Рубан, Надія // Дошкільне виховання. — 2010. — № 8. — С. 28-29. 

На допомогу вчителю

Статті:
Амельченко, Л. М. Старти надій : [сценарій спортивної естафети] / Л. М. Амельченко // Позакласний час. — 2009. — № 13-14. — С. 97. — (Досвід фізичного виховання).
Бондаренко, Н. О.  Рухливі ігри / Н. О. Бондаренко // Позакласний час. — 2010. — № 5. — С. 52-54.
Бритвина, Л. В. Знание- сила! : интеллектуальная викторина для 8-11 класса  / Л. В. Бритвина  // Читаем, учимся, играем. — 2009. — № 2. — С. 77-82.
Дружба со спортом : [сценарий малых Олимпийских игр] // Позакласний час. — 2009. —            № 13-14. — С. 98. — (Опыт физического воспитания).
Євдокимова, Л. Г. Організація фізкультурного дозвілля дітей влітку / Л. Г. Євдокимова  // Розкажіть онуку. – 2008. — № 6. – С. 48.
          Методичні вказівки про організацію фізкультурного дозвілля дітей.
Калаєва, Л. Г. "Пента"- спортивне свято : [сценарій свята] / Л. Г. Калаєва, Є. І. Макогоренко  // Все для вчителя. — 2009. — № 19-20. — С. 24-25.
Конкурс-игра «Спортэрудицион» : 6 класс // Черняєва, В. Ю. Сценарії шкільних свят. Вип. 3 / В. Ю. Черняєва. — Х. : Основа, 2009. – С. 157-160.
Кравчук, В. М. Спритні, дужі, небайдужі, кмітливі, грайливі : [сценарій спортивного свята] / В. М. Кравчук // Розкажіть онуку. — 2010. — № 3. — С. 89-90.
Кубай, І. Веселий час змагань : досвід фізичного виховання : [сценарій спортивних ігор] / І. Кубай // Позакласний час. – 2006.- № 11-12. – С. 19-21.
Кубай, І. Стадіон моєї мрії : досвід фізичного виховання : [сценарій спортивного вечора] / І. Кубай // Позакласний час. – 2006.- № 11-12. – С. 27-28.
Куріпта, В. І. Рухова активність учнів / В. І. Куріпта // Розкажіть онуку. – 2005. – № 9-10. – С. 102-151. – (Веселий стадіон).
Ми всі – дружна спортивна сімя : фізичне виховання учнів : [сценарій свята] // Позакласний час. – 2006.- № 15-16. – С.86.
Милоголовкіна, С. Г. Ми — спортивна сім’я : спортивно-розважальне свято / С. Г. Милоголовкіна // Розкажіть онуку. — 2010. — № 3. — С. 91.
Мороз не велик, а стоять не велит : игры на свежем воздухе // Позакласний час. – 2006.- № 21-22. – С.119-120.
Ожегова, В. «Фортуна» : спортивно-развлекательная игра : опыт физического воспитания / В. Ожегова // Позакласний час. – 2006.- № 11-12. – С. 33.
Паньковська, О. Я. Мандрівка по рідному краю : урок з фізичного виховання сюжетно-ігрової форми : 1 кл. / О. Я. Паньковська // Розкажіть онуку. – 2005. — № 9-10. – С. 142-143.
Погодіна, Олена. Вогонь, вода та мідні труби : олімпійські змагання / О. Погодіна // Шкільний світ. — 2010. — № 15. — С. 14-15.
Репенко, В. І. У здоровому тілі  — здоровий дух : [сценарій спортивного свята] / В. І. Репенко // Позакласний час. — 2009. — № 13-14. — С. 90-91. — (Досвід фізичного виховання).
Рошик, Любов. Козацькі забави : спортивно-розважальне свято / Л. Рошик // Позашкілля (Шкільний світ). — 2009. — № 7. — С. 6-7.
Сенченко, Г. П. Ми вітаємо літо : (літнє спортивне свято ) / Г. П. Сенченко // Розкажіть онуку. – 2005. — № 11-12. – С. 8-13.
Сенченко, Г. П. Ти, Мороз, нам не страшний : зимове спортивне свято / Г. П. Сенченко // Розкажіть онуку. – 2005. — № 3-4. – С. 30-34. – (Веселий стадіон).
Томина, Н. Н. Физкультура! : [сценарий урока] / Н. Н. Томина // Позакласний час. – 2006.-  № 11-12. – С. 32.
Фізична складова здоров’я. Розд. II : урок 3 : [сценарій урока] // Будна, Н. О. Уроки з курсу «Основи здоров’я» : посібник для вчителя : 4 кл. / О. О. Будна, З. Л. Головко, С. І. Рябов. – Тернопіль: Навч. книга — Богдан, 2005. – С. 12-25. 

Укладач: Меднова І. О., гол. бібліограф 


Створення сайтів на замовлення у всіх містах України